Ett biskopsbrev om diakoni

Ett biskopsbrev om diakoni

Svenska kyrkan

Antalst

Artikelnummer

SK15371

Lagerstatus

I lager

Köp 100 för 37 kr/st - spara 26%

Köp 50 för 39 kr/st - spara 22%

Köp 25 för 42 kr/st - spara 16%

Köp 10 för 43 kr/st - spara 14%

Köp 5 för 44 kr/st - spara 12%

50 kr

inkl. moms

Beskrivning

– Diakoni är ofrånkomligt en del av kyrkans liv, och lika självklart är Svenska kyrkans behov som kyrka att utveckla och fördjupa en diakoni för tjugohundratalet.

Vi hoppas att biskopsbrevet ska utmana och ge material till ett sådant samtal i församlingar och kyrka, säger biskop Per Eckerdal.

Biskoparna skriver i inledningen att ”Vi vill med detta brev ge en sammanhållen teologisk grund och tydliggöra de olika betydelsenivåer vi använder när vi talar om diakoni i Svenska kyrkan.

Vi vill ge grundläggande ramar som kan tjäna till utgångspunkt för vidare studier, samtal, utveckling och nysatsning i vår kyrka.

Vi önskar och ber att brevet ska bli till inspiration för nysatsning och kraftsamling i kyrkans diakoni och stimulera till ökad samverkan mellan alla goda krafter i vårt samhälle.”

I brevets inledande kapitel skriver biskoparna om diakoni som en kallelse för alla döpta, om den teologiska bakgrunden och om diakoni i församlingens gemensamma liv.

Det fjärde kapitlet tar upp kyrkans vigningstjänst och i synnerhet diakonens karitativa uppdrag. Femte kapitlet ger exempel på några områden där biskoparna uppfattar att det i dagens svenska samhälle bränner till för kyrkans diakoni.

I brevet finns även en historisk bakgrund till diakoni i Svenska kyrkan idag samt en kort orientering om nutida diakonivetenskaplig forskning.

Ett biskopsbrev är till för att uttrycka det som biskoparna gemensamt, som Svenska kyrkans ledare, vill förmedla till kyrkans medarbetare och medlemmar, samt till samhället i stort.

Det kan gälla såväl frågor som rör kyrkans verksamhet som samhällsfrågor i stort. [Språk: Svenska] Häftad