Pingströrelsen i Skåne - historia och utveckling

Pingströrelsen i Skåne - historia och utveckling

Sahrling, Rune

Antalst

Artikelnummer

978-91-85367-10-8

Lagerstatus

Beställningsvara

Köp 5 för 222 kr/st - spara 10%

Köp 10 för 217 kr/st - spara 12%

Köp 25 för 210 kr/st - spara 15%

Köp 50 för 198 kr/st - spara 20%

Köp 100 för 185 kr/st - spara 25%

247 kr

inkl. moms

Beskrivning

Det är snart 100 år sedan andliga pingstvindar först började beröra de skånska bygderna.

Det var väckelsevindar som kom att betyda mycket för många människor. Uppfylld Gudslängtan, iver och hänförelse, övertygelse och full visshet, mycket bön och härlig andlig gemenskap, det kan många vittna om.

Men hos många väckte pingströrelsen också förundran, förvåning, misstro och ibland förakt.

Nu görs här ett försök till en samlad redogörelse om hur pingstväckelsen nådde olika platser i Skåne, hur församlingarna bildades och hur de utvecklats.

Det handlar om framgångsrik verksamhet, intressanta personer, om troshjältar, om uppoffringar och frimodiga trossteg, men tyvärr också om misslyckanden och misstag som gjorts, och som skadat utvecklingen.

Här är nu resultatet efter tre, fyra års forskarmöda.

Ett unikt projekt; den mest omfattande kartläggningen som gjorts av pingströrelsen i vårt sydligaste landskap, med många intressanta fakta och ett rikt bildmaterial.

Det är vår förhoppning att de samlade uppgifterna skall väcka många minnen till liv och bli till glädje, uppmuntran och lärdom.

Läs bland annat om: sångarna Sam Gullberg, Einar Ekberg, Göte Strandsjö och Egon Zandelin, om sångförfattaren Conrad Björkman i Osby och hans fru Ida, bilhandlaren Carl Persson i Hässleholm och snickerifabrikören »Per Olsson i Malmö» som predikade, bad för sjuka och var ivrigt verksam för kristen väckelse.

Vad betydde T. B. Barratt för Skåne?

Tilda och Nils i Vinnö - vad betydde de?

Boken innehåller många persongallerier. [Språk: Svenska] Kartonage