Islam - en religionsvetenskaplig introduktion

Islam - en religionsvetenskaplig introduktion

Olsson, Sussanne (red.)

Antalst

Artikelnummer

978-91-47-11204-3

Lagerstatus

I lager

Köp 100 för 359 kr/st - spara 25%

Köp 50 för 383 kr/st - spara 20%

Köp 25 för 407 kr/st - spara 15%

Köp 10 för 422 kr/st - spara 12%

Köp 5 för 431 kr/st - spara 10%

479 kr

inkl. moms

Beskrivning

Boken beskriver islam och muslimsk kultur i all sin mångfald.

Här ges en rik historisk bakgrund till islams uppkomst och framväxt liksom en inblick i nutida islamtolkningar och praktiker.

Likheter och skillnader mellan sunnitiska och shiitiska traditioner uppmärksammas genom hela boken.

Bokens första del behandlar Muhammads liv och islams grundläggande skrifter.

Här tas också islamisk lag, teologi, rituellt liv och sufism upp.

Den andra delen rör sig genom den senare medeltiden och den tidigmoderna perioden och gör nedslag i en rad olika regioner och traditioner; från Sydostasien till Sydafrika och Spanien, från osmaner till mongoler och safavider.

Bokens tredje del rör sig in i vår egen samtid, med initierade kapitel om islam och modernism, politisk islam, och islam i Europa och Förenta staterna.

Boken kan användas som litteratur på universitet och högskolor, men riktar sig även till en intresserad allmänhet.

Författarna är alla ledande svenska forskare inom ämnet.

Redaktörer är Susanne Olsson, docent i religionshistoria vid Stockholms universitet, och Simon Sorgenfrei, lektor i religionsvetenskap på Södertörns högskola.

Övriga författare är alla ledande svenska forskare inom ämnet. [Språk: Svenska] Häftad