Werner G. Jeanrond, f. 1955, är en tysk romersk-katolsk teolog. Han disputerade 1984 vid University of Chicago under handledning av David Tracy och Paul Ricoeur. Han blev professor i Lund och var bl.a. handledare för Antje Jackeléns doktorsavhandling. Från Lund kallades han till Glasgow, och är numer verksam i Oxford.

Huvudbok i detta paket är den nyutkomna »Hoppets dynamik».