Att jämföra olika bibelöversättningar är oerhört lärorikt. Det handlar både om att tränga djupare in i bibelordet »vad står det egentligen», men också att fundera över hur jag själv tolkar och förmedlar budskapet till andra. Vad är viktigt, vad är mindre viktigt...?

Huvudbok i detta paket är Nya Testamentet i åtta parallella versioner och Jonas Dagsons lila bok om olika sätt att tänka kring bibelöversättning. Sedan kan man fylla på med fler översättningar: Till exempel Kärnbibeln, Folkbibeln, nuBibeln, the Message, NT på lätt svenska och Reformationsbibeln. Roligt kan också vara att titta på den katolska provutgåvan där Bibeln 2000:s text kompletteras med katolska noter och marginalkommentarer och på Bibelsällskapets provhäfte som antyder hur nästa stora svenska bibelutgåva kan tänkas se ut.

Kunskap om bibelöversättningarna kan man också fördjupa i tre aktuella böcker om Folkbibeln, Heymans översättning och Bibel 2000.