Romarriket och den romarska rätten: Om ett märkligt kulturarv från antiken

Romarriket och den romarska rätten: Om ett märkligt kulturarv från antiken

Holmberg, Sten

Antalst

Artikelnummer

978-91-631-7014-0

Lagerstatus

Beställningsvara

Köp 100 för 171 kr/st - spara 25%

Köp 50 för 182 kr/st - spara 20%

Köp 25 för 194 kr/st - spara 15%

Köp 10 för 201 kr/st - spara 12%

Köp 5 för 205 kr/st - spara 10%

228 kr

inkl. moms

Beskrivning

Denna bok avser att ge en översiktlig orientering om antikens Rom, med särskild markering av romarrikets roll som födelseplats och kraftcentrum för den moderna juridiken.

Den romerska rätten är av stort rättshistoriskt intresse och utgör samtidigt något av ett kulturhistoriskt fenomén.

Det är också så, att den romerska rättens olika utvecklingsskeden ger en god bild av romarrikets historiska utveckling.

Författaren Sten Holmberg är juris doktor.

Han har varit yrkesverksam inom främst central statlig och kommunal förvaltning samt som lärare i juridik (offentlig rätt) och läroboksförfattare.

Efter sin pensionering har han ägnat sig åt studier och forskning inom det rättshistoriska området.

Detta har hittills bl.a. resulterat i boken ”Samhälle och rätt – Några idé- och rättshistoriska axplock”.

I den boken presenterades ett antal uppsatser med rättshistoriskt innehåll, inom skilda områden och olika tidsskeden.

I föreliggande bok behandlas romarriket och den romerska rätten, som kom att ge inspiration och underlag för den moderna juridiken i flertalet av Europas länder. [Språk: Svenska] Häftad