De nya religiösa rörelserna - vart tog de vägen?

De nya religiösa rörelserna - vart tog de vägen?

Frisk, Liselotte

Antalst

Artikelnummer

978-91-578-0502-7

Lagerstatus

Beställningsvara

Köp 100 för 179 kr/st - spara 25%

Köp 50 för 191 kr/st - spara 20%

Köp 25 för 203 kr/st - spara 15%

Köp 10 för 210 kr/st - spara 12%

Köp 5 för 215 kr/st - spara 10%

239 kr

inkl. moms

Beskrivning

De nya religiösa rörelserna - vart tog de vägen? handlar om fem nya religiösa rörelser som var mycket omtalade och kontroversiella på 60- och 70-talen: Scientologi-kyrkan, Familjen (Guds Barn), Hare Krishna-rörelsen, Familjefederationen (Unification Church eller Moon-rörelsen) och Osho-rörelsen (rörelsen kring Bhagwan Shree Rajneesh).

Tiden efter andra världskriget och fram till 1980-talet präglades allmänt av att många nya religiösa rörelser framträdde i vår kultur.

Orsakerna till detta kan knytas till andra förändringar i samhället som har med moderniseringen att göra, exempelvis kommunikationsteknologiernas expansion vilket möjliggjorde för olika ideologier och religioner från olika håll i världen att mötas.

Även andra samhällsförändringar som urbanisering och utbildning medförde att unga människor inte självklart socialiserades in i samma föreställningar som föräldragenerationen.

De nya rörelserna - vart tog de vägen? beskriver hur rörelserna har förändrats under de fyra decennier som gått sedan deras tillkomst.

Tyngdpunkten ligger på tiden efter 1980. Rörelserna diskuteras i ett globalt perspektiv, men med lokal tonvikt på Sverige och västvärlden. [Språk: Svenska] Häftad