Den katolska socialläran: dokument 1891-2015

Den katolska socialläran: dokument 1891-2015

Antalst

Artikelnummer

978-91-87389-55-9

Lagerstatus

I lager

Köp 100 för 292 kr/st - spara 25%

Köp 25 för 311 kr/st - spara 20%

Köp 10 för 331 kr/st - spara 15%

Köp 5 för 350 kr/st - spara 10%

Köp 2 för 370 kr/st - spara 5%

389 kr

inkl. moms

Beskrivning

DEN KATOLSKA SOCIALLÄRAN kallas ibland för kyrkans bäst bevarade hemlighet. Den har inspirerat till fredslösningar, socialt arbete och demokratiska reformer, och spelat en stor roll för den europeiska tanketraditionens gemenskap.

I denna volym samlas – för första gången på svenska – de katolska grundtexterna kring kyrkans och individens uppgifter i världen och samhället, från påve Leo XIII:s Rerum novarum (1891) till påve Franciskus Laudato si’ (2015). Tillsammans utgör de ett angeläget vittnesbörd om de omvälvande rörelser som under de senaste 150 åren format vår värld: från 1800-talets liberalism och socialism, via två världskrig och efterkrigstidens utmaningar, fram till dagsaktuella diskussioner kring fattigdom, jämställdhet, sexualitet, miljöfrågor, sekularism och ekumenik.

Att vara människa innebär att vi har ett ansvar att samarbeta, inte bara inom den egna familjen utan även inom den familj som utgörs av alla människor. Kyrkans kallelse är, som det uttrycks i dokumentet Lumen gentium, att sträva efter »det gemensamma goda« (bonum commune) sett ur hela mänsklighetens perspektiv.

Alla encyklikor är försedda med nya inledningar. Nyöversättningar har gjorts av Anders Piltz, Eva Sjöstrand och Carl Otto Werkelid.