Jag och du

Buber, Martin

Antalst

Artikelnummer

978-91-87852-17-6

Lagerstatus

Beställningsvara

Köp 100 för 104 kr/st - spara 25%

Köp 50 för 111 kr/st - spara 20%

Köp 25 för 118 kr/st - spara 15%

Köp 10 för 122 kr/st - spara 12%

Köp 5 för 125 kr/st - spara 10%

139 kr

inkl. moms

Beskrivning

Martin Bubers filosofiska huvudverk, "Jag och Du", publicerat 1923 och utkommet på svenska 1962 på Dag Hammarskjölds initiativ, är märkligt såtillvida att det förenar en existentialistisk grundhållning med en filosofisk.

Var han då före sin tid är han numera en aktuell filosof som sysslar med grundläggande moraliska problem och var socialpsykologiska inriktning är av en stor betydelse för samhällsvetenskapen.

Människorna, säger Buber, är olika till sitt väsen och just i olikheten "ligger människosläktets stora möjlighet".

Men olikheten allena är otillräcklig. Den förutsätter att vi på en grundläggande sätt är jämlika.

Olikheten och jämlikheten kompletterar inte bara varandra, de är logiskt sett oskiljaktiga: vi kan inte meningsfullt tala om olikhet utan att förutsätta jämlikhet och tvärtom.

Jämlikheten i sin tur är förutsättning för det autentiska mötet mellan "Jag" och "Du".

I detta möte är den andre inte ett objekt för min erfarenhet. Han är ett subjekt som är med att skapa mitt "Jag", liksom jag deltar i att skapa detta "Du".

[Språk: Svenska] Inbunden