Lyckans och lidandets etik

Lyckans och lidandets etik

Brülde, Bengt

Antalst

Artikelnummer

978-91-7235-075-5

Lagerstatus

Beställningsvara

Köp 100 för 157 kr/st - spara 25%

Köp 50 för 168 kr/st - spara 20%

Köp 25 för 178 kr/st - spara 15%

Köp 10 för 185 kr/st - spara 12%

Köp 5 för 189 kr/st - spara 10%

210 kr

inkl. moms

Beskrivning

Vad är lycka och lidande och hur kan vi påverka vår egen och andras lycka?

Hur hänger lycka ihop med livskvalitet – är det samma sak eller finns det även andra saker som gör ett liv bra?

Hur stark är vår moraliska plikt att att göra världen lyckligare och hur kan man i detalj formulera en etisk »lyckoprincip» så att den blir så rimlig som möjligt?

Första delen av den här boken handlar om grundläggande frågor som en lyckans och lidandets etik måste besvara.

Men den stannar inte där utan går vidare till hur vi praktiskt kan gå tillväga för att öka lyckan och minska lidandet i världen.

Vilka förhållningssätt bör vi försöka tillägna oss?

Vilka karaktärsdrag bör vi utveckla?

Hur bör vi bemöta andra människor?

Hur bör samhället organiseras? Hur bör de globala spelreglerna utformas?

För att svara på sådana frågor behöver vi kunskap om vilka faktorer som påverkar lycka och lidande hos människor och andra levande varelser och boken innehåller därför även en översikt över de senaste decenniernas empiriska lyckoforskning.

Boken ger inga detaljerade recept på hur man gör sig själv eller andra lyckligare, men den ger en karta över ett spännande territorium och ett användbart sätt att tänka för världsförbättrare och andra lyckofrämjare.

Bengt Brülde är docent i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet.

Han har tidigare skrivit böcker om hälsa och sjukdom, livskvalitet samt affärsetik.

Han är även verksam som moralfilosof i Sveriges Radio P3. [Språk: Svenska] Häftad