Ikon och Ekfras. Studier i modern svensk litteratur och bysantinsk estetik

Ikon och Ekfras. Studier i modern svensk litteratur och bysantinsk estetik

Bodin, Helena

Antalst

Artikelnummer

978-91-7580-632-7

Lagerstatus

Beställningsvara

Köp 100 för 187 kr/st - spara 25%

Köp 50 för 199 kr/st - spara 20%

Köp 25 för 212 kr/st - spara 15%

Köp 10 för 219 kr/st - spara 12%

Köp 5 för 224 kr/st - spara 10%

249 kr

inkl. moms

Beskrivning

Vad säger den ortodoxa kyrkans ikoner oss och vår tids författare? Vad betydde de en gång för betraktarna i Bysans? Är det möjligt att inte bara måla utan också skriva en ikon? Ur ett intermedialt perspektiv, där olika konstarter möts, studeras i Ikon och ekfras det slags levandegörande beskrivningar som alltsedan antiken kallats ekfraser. De visar hur ikonerna upplevts och tolkats i olika tider. Dessutom undersöks hur den bysantinska ikonteologin kommit till användning inom västlig postmodern teori, hos inflytelserika tänkare som Baudrillard och Kristeva. Svenska författare, bland andra Lars Gyllensten, Göran Tunström, Birgitta Trotzig och Ingemar Leckius, möter här kyrkofäder och heliga dårar. Bokens avslutande del tar upp bysantinska perspektiv i Gunnar Ekelöfs diktning, med början i ett folkligt grekisk-ortodoxt påsknattsfirande.Helena Bodin är litteraturvetare vid Stockholms universitet och Newmaninstitutet i Uppsala och intresserar sig särskilt för relationerna mellan modern och ortodoxt kristen, bysantinsk kultur. Tidigare har hon publicerat Bruken av Bysans (Norma 2011) och Hjalmar Gullberg och bysantinismen – »som paradoxer i tid och rum« (Norma 2002) samt redigerat Byzantine Gardens and Beyond (Uppsala universitet 2013).Danskt band, 266 sidor. [Språk: Svenska] Danskt band