Diakoni: tolkning, historik, praktik

Diakoni: tolkning, historik, praktik

Blennberger, Erik/Hansson, Mat

Antalst

Artikelnummer

978-91-526-3223-9

Lagerstatus

Beställningsvara

Köp 100 för 292 kr/st - spara 25%

Köp 50 för 311 kr/st - spara 20%

Köp 25 för 331 kr/st - spara 15%

Köp 10 för 342 kr/st - spara 12%

Köp 5 för 350 kr/st - spara 10%

389 kr

inkl. moms

Beskrivning

Diakonin berör ett vitt spektrum av kunskapsområden och den här boken försöker spegla en del av allt det. Boken är indelad i tre avsnitt:

1. Centrala tolkningsfrågor för diakonin.

Hur kan vi tolka och bestämma själva begreppet diakoni? Vilken tolkning kan göras av diakonins och diakonernas roll? Hur kan olika bibeltexter och bibliska teman tolkas? Och vilka etiska och ideologiska bedömningar kan man göra?

2. Historiska aspekter av diakonala verksamheter och diakoners uppdrag.

Hur motiverades diakonin under diakoniinstitutionernas första tid och hur har det förändrats? Vad har varit mest betydelsefullt genom historien? Hur har man uppfattat diakonernas vigning och vilka löften har avgetts vid vigningen? Och vilka likheter och skillnader ser man vid en historisk jämförelse mellan en svensk och en tysk diakoniinstitution?

3. Aktuella praktikfrågor inom diakonins viktiga arbetsområden.

Hur kan diakoner arbeta med samtal och själavård? Hur kan kyrkan agera i krissituationer? Vilka personer eller mänskliga problem bör församlingsdiakonin främst arbeta med? Behöver man utvärdera diakonalt arbete? och i så fall hur?

Medverkande författare:

Göran Agrell, Erik Blennberger, Elisabeth Christiansson, Per Eckerdal, MarieAnne Ekedahl, Charlotte Engel, Mats J Hansson, Helena Inghammar, Stig Linde, Annette Leis-Peters och Tuija Nieminen Kristofersson.