Den läkande buddha

Den läkande buddha

Bärmark, Jan

Antalst

Artikelnummer

978-91-7331-008-6

Lagerstatus

Beställningsvara

Köp 100 för 185 kr/st - spara 25%

Köp 50 för 198 kr/st - spara 20%

Köp 25 för 210 kr/st - spara 15%

Köp 10 för 217 kr/st - spara 12%

Köp 5 för 222 kr/st - spara 10%

247 kr

inkl. moms

Beskrivning

I den tibetanska kulturen är religion och läkekonst intimt förenade.

Vägen till hälsa och välbefi nnande rör människans hela sätt att leva - den inne fattar både diet och etik.

Botandet av en specifi k sjukdom kan ses som en relativt begränsad uppgift, men helandet är mer komplext och handlar om en djupare förståelse av de existentiella villkor vi lever under.

Därför ordinerar den tibetanske läkaren inte bara läke medel, utan också ett sätt att se på livet och döden.

Så länge vi inte tar itu med de djupare existentiella villkoren kommer vi att få dras med det vi i vår tid och kultur kallar stress och utbrändhet.

I grunden handlar det om en syn på människan i vår kultur som begränsar henne till en eff ektivitetsmaximerande maskin.

Människan och maskinen skall enligt en nutida forskare i informationsergonomi helst kunna be skrivas i samma

tekniska termer.

En sådan människo syn skalar bort allt det som gör människan till människa.

Författaren Jan Bärmark jämför västerländska föreställningar om kunskap med den traditionella medicinen i Tibet.

Han har tolkat tibetanska texter, intervjuat tibetanska läkare och lamor och skriver ut ifrån egna, mångåriga erfarenheter av den tibetanska kulturen. [Språk: Svenska] Inbunden