DeTTa tema har sitt givna intresse för den karismatiskt orienterade, men försöker bredda genom en ekumenisk och historisk utblick